香港新浪網 MySinaBlog

[1]
karen :

好久沒有探你了,我以為你已不再寫了,閒來無聊上來走一回,聽雨的確很浪漫,可惜閒情逸緻不再..............
你忙冇閒心啫, 我有的是時間


[引用] | 作者 思見 | 12th Oct 2010 17:13  | [舉報垃圾留言]

[2]

好久沒有探你了,我以為你已不再寫了,閒來無聊上來走一回,聽雨的確很浪漫,可惜閒情逸緻不再..............


[引用] | 作者 karen | 8th Oct 2010 18:59  | [舉報垃圾留言]

[3]
私人留言 (按此查看)

[引用] | 作者 別緻BEE | 11th May 2010 15:14  | [舉報垃圾留言]

私人回應 (按此查看)
[引用版主回覆] | 作者 思見 | 11th May 2010 23:02

[4]
私人留言 (按此查看)

[引用] | 作者 自聊思 | 8th Jan 2010 12:07  | [舉報垃圾留言]

私人回應 (按此查看)
[引用版主回覆] | 作者 思見 | 8th Jan 2010 12:55

[5]
自聊思 :


Merry Christmas!!!
Merry X'mas!


[引用] | 作者 思見 | 24th Dec 2009 11:17  | [舉報垃圾留言]

[6]
私人留言 (按此查看)

[引用] | 作者 自聊思 | 14th Dec 2009 15:45  | [舉報垃圾留言]

私人回應 (按此查看)
[引用版主回覆] | 作者 思見 | 14th Dec 2009 16:31

[7] Re: 浮
: 看了你的"追思 - 異狀".

感謝你的留言, 看得感動又想落淚, 那種難愛和不捨的感覺又來了...
希望如你說, 家母現在生活在一個平安平和幸福的地方!


[引用] | 作者 思見 | 6th Dec 2009 21:47  | [舉報垃圾留言]

[8]

看了你的"追思 - 異狀". 甚有同感, 覺得人生有許多不可思議的事.人所能知道的事實在太少了. 我有著和你相同的經歷.
許多年前,先父的愛雀因意外死了;不久之後,他常常提著要我陪他去遊行,但那時正值香港高考前拼命的時候,我就"費事理他".一天晚上,街外飛來一隻彩鳳,一直留在廚房裏,我們沒多理會牠,第二天一早,我起來梳洗,還向也在梳洗的父說奇怪那只鳥還在,就出門去考英文科試卷.我一直是沒有exam panic的人,不會發試場瘟的.那早考三parts試卷,1st & 2nd沒問題,如往常一樣; 但到了3rd part, 對我來說是最簡單的那part--選擇題試卷, 卻無端白事的突然腦海混亂一片,持續了十來分鐘.很是莫名其妙.考試後回到家中,被告知早上父突然走了.走的時間,大概就是我"發試場瘟"的那個時間; 而我發現那只鳥,也不在了.
看,先父似乎是有預感到的,所以才要我陪他去玩(because that's what we'd never have before--travel together);而我也沒有圓他的望......
那只鳥,就像是父的愛雀回來接他一樣,來迎他,陪他走般.更不可思議的,是過不了幾天,又一只彩鳳(看來像是之前那只)來到家中,牠繞著母親的頭頂飛了幾轉,然後落到她的肩上站著,過了一會,才飛走掉.
而母親,今年1月,也走了.她是中風癱瘓者,無法表達自己的了.但她臨走前的日子,我卻連連作夢,細節忘了,總之給我的感覺是告訴我"她快要走了". and she did soon.
所以我覺得,人的心是連著的,只要是有一方在乎著的時候.
我是信天父耶穌的人,祂在聖經中提過,生命是祂給予的.人死了,就如睡著了.肉體回歸地土,靈回歸到神那裡.一直睡,直等到耶穌再臨世上,神就會復活所有已經死了的人,包括一切信祂與不信的人.按每人一生的言行思想進行審判,分辨出誰與祂一同進入永生享福樂, 及誰給置於永罸中受苦.
聖經中沒有說過,那些未有機會聽說過福音的人,會得到怎樣的結果.但我信神是公義的,他們必會得著同樣按公義公平的審判的,也得著公平的機會與神同入永生.
因此,雖然我不知道最終是怎樣,但我相信,一生都活得太苦太累的先父母, 現在是在神那裡平平安安的睡得香甜.
你的媽媽,也是平平安安的在神那裡睡得香甜.


[引用] | 作者 | 6th Dec 2009 21:39  | [舉報垃圾留言]

[9]
agnes :

近況可好?=]
一般般啦。多謝問候!


[引用] | 作者 思見 | 27th Aug 2009 16:19  | [舉報垃圾留言]

[10]

近況可好?=]


[引用] | 作者 agnes | 27th Aug 2009 10:40  | [舉報垃圾留言]

[11]
Chan Siu Sin :
hi, i read your article on Ayo Chan.
I am a reporter/ producer from Pearl Report, a 24-min documentary program aired on Pearl, and I'm doing a story on the anniversary of June 4.
I am in a researching stage, and would like to talk to you over the phone. I'm grateful if you could call me back at 2335...

Thank you!
What can I do for you? If you don't mind, would you please send me an email for more specific: bjviews2008@yahoo.com.hk


[引用] | 作者 思見 | 21st Apr 2009 14:20  | [舉報垃圾留言]

[12]

hi, i read your article on Ayo Chan.

I am a reporter/ producer from Pearl Report, a 24-min documentary program aired on Pearl, and I'm doing a story on the anniversary of June 4.

I am in a researching stage, and would like to talk to you over the phone. I'm grateful if you could call me back at 2335 8260. Thanks.


[引用] | 作者 Chan Siu Sin | 21st Apr 2009 12:48  | [舉報垃圾留言]

[13] friend

Good news: Jesus Christ, God's salvation, has come. Our sins can be forgiven. He wants us to pray to God, live a simple life and read the gospel.


[引用] | 作者 ant | 26th Mar 2009 14:15  | [舉報垃圾留言]

[14]
木頭人 :
聖誕節及新年快樂!

thank you & wish you a prosperous year in 2009!


[引用] | 作者 思見 | 29th Dec 2008 09:35  | [舉報垃圾留言]

[15]

聖誕節及新年快樂!


[引用] | 作者 木頭人 | 26th Dec 2008 00:59  | [舉報垃圾留言]

[16]

多謝山山和卓龍的祝福和到訪。


[引用] | 作者 思見 | 25th Dec 2008 18:35  | [舉報垃圾留言]

[17] Merry Christmas

emotion聖誕快樂emotion


[引用] | 作者 卓龍 | 25th Dec 2008 13:40  | [舉報垃圾留言]

[18]

 


[引用] | 作者 山山 | 25th Dec 2008 12:27  | [舉報垃圾留言]

[19] Re: agnes
agnes :
中秋節快樂!

中秋節假期快樂!


[引用] | 作者 思見 | 15th Sep 2008 08:33  | [舉報垃圾留言]

[20]

中秋節快樂!


[引用] | 作者 agnes | 13th Sep 2008 10:07  | [舉報垃圾留言]

[21]
日月明 :
祝中秋節玩得開開心心~~~

多謝晒, 你都係啊!
中秋節快樂!


[引用] | 作者 思見 | 13th Sep 2008 09:34  | [舉報垃圾留言]

[22]

祝中秋節玩得開開心心~~~


[引用] | 作者 日月明 | 13th Sep 2008 01:33  | [舉報垃圾留言]

[23]
Esther :
擁抱行動
為四川受災小朋友送上祝福與慰問
http://eyt_lee.mysinablog.com/index.php?op=ViewArticle&articleId=1173319

希望遇上...


[引用] | 作者 思見 | 26th May 2008 18:59  | [舉報垃圾留言]

[24]

擁抱行動
為四川受災小朋友送上祝福與慰問
http://eyt_lee.mysinablog.com/index.php?op=ViewArticle&articleId=1173319


[引用] | 作者 Esther | 25th May 2008 23:11  | [舉報垃圾留言]

[25]
mouse :
還未考完試?保重!

多謝到訪。還未, 下星期。


[引用] | 作者 思見 | 9th May 2008 16:54  | [舉報垃圾留言]

[26]

還未考完試?保重!


[引用] | 作者 mouse | 9th May 2008 09:04  | [舉報垃圾留言]

[27]
Kennes : 問題 --> 問候 :p
多謝晒, 點敢當emotion


[引用] | 作者 思見 | 24th Mar 2008 22:43  | [舉報垃圾留言]

[28]
Kennes :
Hi, 很久不見, 前陣子沒寫blog大半年, 也沒到處看, 最近重寫blog, 想起你, 特來問題。^^

你返嚟啦, 真係好!


[引用] | 作者 思見 | 24th Mar 2008 22:42  | [舉報垃圾留言]

[29]

問題 --> 問候 :p


[引用] | 作者 Kennes | 24th Mar 2008 21:35  | [舉報垃圾留言]

[30]

Hi, 很久不見, 前陣子沒寫blog大半年, 也沒到處看, 最近重寫blog, 想起你, 特來問題。^^


[引用] | 作者 Kennes | 24th Mar 2008 21:35  | [舉報垃圾留言]

[31]
妖夜叉 :
恭祝
鼠年吉慶無愁困
萬事如意日日新
恭喜   恭喜

大家咁話。多謝多謝!


[引用] | 作者 思見 | 9th Feb 2008 10:23  | [舉報垃圾留言]

[32]

恭祝

鼠年吉慶無愁困

萬事如意日日新

恭喜   恭喜


[引用] | 作者 妖夜叉 | 8th Feb 2008 16:10  | [舉報垃圾留言]

[33]
如意 :
祝萬事如意!
如意 如意豈能盡如人意你有你意 我有我意合於你意 又非我意合於我意 又非你意你意我意 恐非天意能合天意 自然如意願從今以後 萬事如意
(出自蘇志超神父之祝福語)

很有意思的賀詞, 謝謝!
祝大家都如意!


[引用] | 作者 思見 | 7th Feb 2008 10:09  | [舉報垃圾留言]

[34]

祝萬事如意!

如意 如意
豈能盡如人意
你有你意 我有我意
合於你意 又非我意
合於我意 又非你意
你意我意 恐非天意
能合天意 自然如意
願從今以後 萬事如意

(出自蘇志超神父之祝福語)


[引用] | 作者 如意 | 7th Feb 2008 01:37  | [舉報垃圾留言]

[35]

HAPPY 2008!


[引用] | 作者 *^_^* | 6th Jan 2008 13:07  | [舉報垃圾留言]

[36] Re: jovi
jovi :
新年快樂!^^

新年"天天向上"會好的喎 :)


[引用] | 作者 思見 | 2nd Jan 2008 17:06  | [舉報垃圾留言]

[37]

新年快樂!^^


[引用] | 作者 jovi | 2nd Jan 2008 15:19  | [舉報垃圾留言]

[38]
金婆婆 :
新年快樂!

大家咁話!


[引用] | 作者 思見 | 1st Jan 2008 10:10  | [舉報垃圾留言]

[39]

新年快樂!


[引用] | 作者 金婆婆 | 31st Dec 2007 20:11  | [舉報垃圾留言]

[40] Re: jovi
jovi :
聖誕快樂!^^

大家咁話


[引用] | 作者 思見 | 25th Dec 2007 04:25  | [舉報垃圾留言]

[41]

聖誕快樂!^^


[引用] | 作者 jovi | 25th Dec 2007 00:55  | [舉報垃圾留言]

[42]
金婆婆 :
中秋節快樂!

日月明 :
祝您中秋節快樂! 

多謝晒。


[引用] | 作者 思見 | 26th Sep 2007 17:40  | [舉報垃圾留言]

[43]

中秋節快樂!


[引用] | 作者 金婆婆 | 24th Sep 2007 15:54  | [舉報垃圾留言]

[44]

祝您中秋節快樂!

 


[引用] | 作者 日月明 | 24th Sep 2007 11:56  | [舉報垃圾留言]

[45]
三姑 :
何必留戀o個張神枱吖~嗱嗱聲好番唻嚟啦!凡間酒色財氣先至易過日子架嘛! ^皿^

神枱唔錯架, 好舒服吓, 唔想回人間住...


[引用] | 作者 思見 | 21st Sep 2007 16:48  | [舉報垃圾留言]

[46] Re:
思見 :
三姑 :bj:你做乜執笠呀?!!有人唻收保護費呀?? ^皿^阿三姑, 好高興見你返嚟。我唔係執笠, 係升華自己去神枱...

何必留戀o個張神枱吖~嗱嗱聲好番唻嚟啦!凡間酒色財氣先至易過日子架嘛! ^皿^


[引用] | 作者 三姑 | 31st Aug 2007 21:27  | [舉報垃圾留言]

[47]
三姑 :
bj:你做乜執笠呀?!!有人唻收保護費呀?? ^皿^

阿三姑, 好高興見你返嚟。
我唔係執笠, 係升華自己去神枱...


[引用] | 作者 思見 | 31st Aug 2007 17:41  | [舉報垃圾留言]

[48]

bj:你做乜執笠呀?!!有人唻收保護費呀?? ^皿^


[引用] | 作者 三姑 | 28th Aug 2007 20:58  | [舉報垃圾留言]

[49]
jovi :
幾時去旅行啊?可以隨時找我的,e-mail或電話都可以!^^

下月初掛。
得閒同你msn。thanks.


[引用] | 作者 思見 | 11th Aug 2007 19:54  | [舉報垃圾留言]

[50]

幾時去旅行啊?
可以隨時找我的,e-mail或電話都可以!^^


[引用] | 作者 jovi | 11th Aug 2007 13:34  | [舉報垃圾留言]

Next